?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 女皇之心:RFID在中国交通方面应用专?/title> <link href="//www.byegc.com/special/traffic/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> <!-- img { border:0; } .STYLE1 { color: #3300FF } .STYLE3 { color: #CC3333 } a:link { color: #AC5340; } .STYLE5 { color: #AC5340 } .STYLE7 { color: #FFFFFF } .STYLE8 { color: #FFFFFF; font-weight: bold; } a:visited { color: #666666; } .STYLE11 { font-size: 14px } .STYLE12 { color: #FFFFFF; font-weight: bold; font-size: 14px; } --> </style> <link rel="canonical" href="//www.byegc.com/RFIDZT/HTML/4f34393ea061f625.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <table width="760" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="209" height="30"><img src="//www.byegc.com/special/traffic/logo2.jpg" width="106" height="30" hspace="3" vspace="2" /></td> <td width="551"><a href="//www.byegc.com/" title="女皇之心">女皇之心</a>  |   <a href="//www.byegc.com/bbs/" target="_blank">论坛 </a>  |   <a target="_blank">新闻</a>   |   <a target="_blank">Ҏ</a>   |   <a target="_blank">技?/a>   |  <a target="_blank">案例</a>   |   <a target="_blank">展会</a>   |  <a target="_blank">产品</a>   |  <a target="_blank">企业</a>   |   <a target="_blank">供求</a></td> </tr> <tr> <td height="1" colspan="2" bgcolor="#000000"></td> </tr> </table> <table width="760" height="10" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="1"></td> </tr> </table> <table width="760" height="80" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="1"><img src="//www.byegc.com/special/traffic/2.jpg" width="760" height="80" /></td> </tr> </table> <table width="760" height="10" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="1"></td> </tr> </table> <table width="760" height="180" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="200" height="1"><table class="table_1" width="198" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="155"><a href="//www.byegc.com/Tech/2006327112016703.htm"><img src="//www.byegc.com/special/traffic/jiaotong1.gif" width="196" height="155" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td height="25" bgcolor="#E0DFF9"><div align="center"><a href="#" class="tt3"></a><a href="//www.byegc.com/Tech/2006327112016703.htm" target="_blink" title="RFID技术做ZU具有多U优势的自动识别技术,它在各个行业都有巨大的应用潜力,如物、零售、医疗、军事、制造、交通、动物识别、煤矿行业等{。但是如果问你一个问题,目前中国RFID成功应用案例最多、应用模式最可靠、技术最成熟的行业是那一个?{案是交通行业。在国外Q因为沃玛的媄响力QRFID在零售业的应用风生水赗但是在中国QRFID世界|记者通过分析发现Q交通行业是中国RFID行业目前应用最成功的行业?>RFID交通管理成未来发展势</a></div></td> </tr> </table></td> <td width="379"><table class="table_1" width="369" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="40" bgcolor="#F4F5FF"><div align="center"><strong class="mgpm"><a target="_blank" href="//www.byegc.com/news/2007_8/20078211127454404.html" class="t3"><font class="content4" ><span class="STYLE11"> 交通行业成为目前中国RFID应用最成功的行?/span></font></a></strong></div></td> </tr> <tr> <td height="140" bgcolor="#F4F5FF"><div style="margin-left:5px; margin-right:5px;"> <p><a target="_blank">RFID技术在中国交通中应用非常q,成功应用案例包括Q铁路机车R可别,高速公路不停R收费Q停车场RFID收费QR辆自动称重系l,公交车站车辆q出站管理,关车辆q出验系l?/a>[<span class="STYLE1"><a target="_blank">全文</a></span>]<br /> <font color="#CC0000"><strong class="mgpm">[特别x]</strong></font><br /> <strong class="mgpm"><strong class="mgpm">·</strong></strong> <a target="_blank">RFID在ITS中的应用</a><strong class="mgpm"><br /> ·</strong> <a target="_blink" title="C国内外用RFID在交通信息的搜集应用上才刚在萌芽阶段Q是一个全新的极具挑战性的议题。实际运用的案例未十分普遍Q但是在其它交通运用市场尤其是在例如停车场的R辆、港口R辆及货物的门管制上却日热l,而火车的控与公车客q等q输上也从欧等国涵盖到亚洲各国Q从镉K运输衍生至短程q输Q从货物逐渐演进到R辆等交通运用方面,意谓着应用层面逐渐来广Q技术层面越来越q势。以下将针对RFID电子h搜集信息及其它应用实例个案进行说明分析?>RFID技术在交通信息搜集之个案分析(l图)</a><br /> <strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/news/2007_5/200752882933472.html" target="_blank"></a> <a href="//www.byegc.com/news/2007_5/200752882933472.html" target="_blank">芬兰VTTQ开拓中国RFID交通管理市?/a><br /> </p> </div></td> </tr> </table></td> <td width="180"><table class="table_1" width="178" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="30" bgcolor="#DD0000"><div align="center" class="STYLE8">ITS介绍</div></td> </tr> <tr> <td height="150"><div style="margin-left:5px; margin-right:5px;"><a target="_blank">交通系l的Uͼ以缓和道路堵塞和减少交通事故,提高交通利用者的方便、舒适ؓ目的Q利用交通信息系l、通讯|络、定位系l和化分析与选线的交通系l的ȝ?/a><br /> <strong class="mgpm">·</strong> <a target="_blink" title="今年4?4日,交通部部长李盛霖主持召开部务会议Q审议ƈ原则通过《公路水路交通信息化“十一五”发展规划》。在《规划》的指导下,我国的智能交通徏讑ֿ迎来发展高峰期。计世资讯的研究l果昄Q?006q中国智能交通的投资额将会达?1.94亿元人民币,?005q增?3%。一个业界从事智能交通系l研Ih员的话则更ؓ直白Q“实质上Q交通就是要用资源来换时_而空间是有限的,高架桥即使修两层、三层,L有比较大的限Ӟ在这U情况下Q如何通过信息化手D|好地利用现有的基设施很关键。?>交通曙光何时显玎ͼ</a> <br /> <br /> </div></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="760" height="6" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="1"></td> </tr> </table> <table width="760" height="200" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="200" height="1"><table class="table_1" width="198" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="30" bgcolor="#008DD5"><div align="center" class="STYLE12">原理</div></td> </tr> <tr> <td height="180"><div style="margin-left:5px; margin-right:5px;"><a href="//www.byegc.com/Tech/2007_12/2007123154834363.html" target="_blank">通过安装在R辆上的电子标{与车道上的微L天线之间的专用短E通讯Q利用计机联网技术与银行q行后台处理Q同时将理中心的控制指令下辑ֈAVIpȝQ决定对车辆的自动放行或q行拦截? 从而达到R辆通过路桥收费站不需停Rp交纳费用的目的…?/a>[<a href="//www.byegc.com/Tech/2007_12/2007123154834363.html" target="_blank"> 全文</a>]<br /> <br /> </div></td> </tr> </table></td> <td width="379"><table class="table_1" width="369" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="24" height="30" bgcolor="#DEE7F7"><div align="center"><img src="2.gif" width="3" height="22" /></div></td> <td width="285" bgcolor="#DEE7F7"> <font class="content5">行业动?/font></td> <td width="58" bgcolor="#DEE7F7"><a href="//www.byegc.com/blog/u/16890/archives/2007/1187.html"></a></td> </tr> <tr> <td height="170" colspan="3" bgcolor="#F4F5FF"><div style="margin-left:5px; margin-right:5px;"><strong class="mgpm">·</strong> <span class="STYLE1"><a href="//www.byegc.com/Tech/2007_6/20076291147582824.html" target="_blank">RFID技术在交通中的大规模应用模式分析</a></span><br /> <strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/Tech/200712410294877.htm" target="_blank">析不停车收Ҏ术及其在现阶D联|收费系l中的应?/a><br /> <strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/Success/2005112911294110.htm" target="_blank">RFID在智能交通及停R场管理中的应?/a><a href="#"><br /> </a><strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/Tech/2007_10/200710261814241222.html" target="_blank">RFID技术及在轨道交通的应用</a><br /> <strong class="mgpm">· </strong><a target="_blink" title="本计d望藉pR辆安装RFID电子标签实际q行道\试Q初步分析及评估出符合应用于交通资讯搜集之RFIDpȝ及其安装架构Q以作ؓ未来C试计画选用之参考依据?>RFID应用于台湾交通资讯搜集之可行性研I??</a><a href="#"></a><br /> <strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/Solution/2007_3/20073301531402845.html" target="_blank">RFID公交车智能管理系l?/a><a href="#"><strong class="mgpm"><br /> </strong></a><strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/Tech/2006111622018816.htm" target="_blank">国内外港口集装箱标签技术的发展和现?/a><br /> <strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/news/2005/5-17/9937.html" target="_blank"> 频识别技术在车辆理中的应用</a><a href="//www.byegc.com/news/20064269363608.htm" target="_blank"></a>  </div></td> </tr> </table></td> <td width="180"><table width="178" height="200" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0" class="table_1"> <tr> <td height="30" bgcolor="#DD0000"><div align="center"><font class="content7"><span class="STYLE8">ITS</span>的发?/font></div></td> </tr> <tr> <td height="110"><div align="center"><a href="//www.byegc.com/Tech/2007_4/200741398501055.html"><img src="//www.byegc.com/special/traffic/zhineng.jpg" width="110" height="107" border="1" /></a></div></td> </tr> <tr> <td height="40"><div style="margin-left:5px; margin-right:5px;"> <a href="//www.byegc.com/Tech/2007_4/200741398501055.html" target="_blank">先进的R载无UK信技术推动智能交通系l的发展</a></div></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="760" height="6" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="1"></td> </tr> </table> <table width="760" height="6" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="10" height="25" bgcolor="#FFDBA6"></td> <td width="750" bgcolor="#FFDBA6"><font class="content5">RFID在交通中的主要应?/font></td> </tr> </table> <table class="table_2" width="760" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="152" height="120"><table width="145" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="96"><div align="center"><a href="//www.byegc.com/Solution/2007_3/20073291521270530.html"><img src="//www.byegc.com/special/traffic/tielu.jpg" width="125" height="83" border="0" /></a></div></td> </tr> <tr> <td height="30"><div align="center"> <p><a href="//www.byegc.com/Solution/2007_3/20073291521270530.html" target="_blank">铁\R车号识别pȝ</a><a target="_blank" class="STYLE3"><br /> <br /> </a></p> </div></td> </tr> </table></td> <td width="152"><table width="145" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="90"><div align="center"><a href="//www.byegc.com/news//200611221012355222.htm"></a><a ><img src="//www.byegc.com/special/traffic/gaosu.jpg" width="125" height="83" border="0" /></a></div></td> </tr> <tr> <td height="30"><div align="center"><a href="//www.byegc.com/Tech/2007_5/2007561536466675.html" target="_blank">高速公路不停R收费pȝ</a><a target="_blank"><br /> </a><a href="//www.byegc.com/news/2007_10/2007101099523868.html" target="_blank"></a></div></td> </tr> </table></td> <td width="152"><table width="145" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="90"><div align="center"><a href="//www.byegc.com/Tech/2007_9/2007927942170553.html"><img src="//www.byegc.com/special/traffic/tingche.jpg" width="125" height="83" border="0" /></a></div></td> </tr> <tr> <td height="30"><div align="center"><a href="//www.byegc.com/Tech/2007_9/2007927942170553.html" target="_blank">停R场RFID收费pȝ</a><a href="//www.byegc.com/news/2007_6/20076211011446236.html" target="_blank" class="tt3"> <br /> <br /> </a></div></td> </tr> </table></td> <td width="152"><table width="145" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="90"><div align="center"><a href="//www.byegc.com/Solution/2005112923362321.htm"><img src="//www.byegc.com/special/traffic/chengzhong.jpg" width="125" height="83" vspace="4" border="0" /></a></div></td> </tr> <tr> <td height="30"><div align="center"><a href="//www.byegc.com/Solution/2005112923362321.htm" target="_blank">车辆自动U重pȝ</a><br /> <br /> </div></td> </tr> </table></td> <td width="152"><table width="145" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="90"><div align="center"><a href="//www.byegc.com/news/2007_10/200710119531471.html"><img src="//www.byegc.com/special/traffic/haiguan.jpg" width="125" height="83" vspace="4" border="0" /></a></div></td> </tr> <tr> <td height="30"><div align="center"><span class="STYLE5"><a href="//www.byegc.com/news/2007_10/200710119531471.html">关车辆q出验系l?/a></span><a href="//www.byegc.com/news//20051214851562754.htm" target="_blank"><br /> </a> <a href="#" class="tt3"></a></div></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="760" height="6" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="1"></td> </tr> </table> <table width="760" height="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="200" height="1"><table class="table_3" width="198" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="20" bgcolor="#6A82CC"><div align="center"> <p><font class="content6 STYLE11"><strong class="mgpm">其他应用</strong></font></p> </div></td> </tr> <tr> <td height="180" bgcolor="#EFEFEF"><div style="margin-left:5px; margin-right:5px;"><strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/news/20071191247525713.htm" target="_blank">中国上v市公共汽车到、离站之信息理</a><a href="//www.byegc.com/news/2005/9-29/82946.html" target="_blank"><br /> </a><strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/Tech/2007111162420856.htm" target="_blank">RFID在港口蝲货汽车智能调度与理中的应用</a><a href="//www.byegc.com/news/2005/9-29/82946.html" target="_blank"><br /> </a><strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/news/20069191427494699.htm" target="_blank"> 香港应用RFID改进公交车位|追t系l?/a><strong class="mgpm"><br /> ·</strong> <a href="//www.byegc.com/Success/2007_3/2007391658430474.html" target="_blank">RFID在金鸿基集装堆场应?/a><strong class="mgpm"><br /> ·</strong> <a href="//www.byegc.com/news/2007_8/2007824825381222.html" target="_blank">车牌识别技术在城市交通管理中的应?/a><br /> <a href="//www.byegc.com/news/2005/9-29/82946.html" target="_blank"></a></div></td> </tr> <tr> <td height="20" bgcolor="#6A82CC"><div align="center"><font class="content7">行业分析</font></div></td> </tr> <tr> <td height="180" bgcolor="#EFEFEF"><div style="margin-left:5px; margin-right:5px;"><strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/Tech/2007_10/200710261211434516.html" target="_blank">我国RFID技术的开发与应用</a><a href="#"></a><br /> <strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/news/2006418154503536.htm" target="_blank"> 行业标准与电子不停R收费市场</a><br /> <strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/Tech/2007_5/2007561536466675.html" target="_blank">高速公路不停R收费理pȝ</a><a href="#"><br /> </a><strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/news/2007129939145808.htm" target="_blank"> 门禁通道pȝ在轨道交通的应用</a><br /> <strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/news/200726829245898.htm" target="_blank"> RFID让票证更?/a><br /> <strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/news/2007_10/20071012141211815.html" target="_blank">RFID引领集装q的未来</a>  <a href="#"><strong class="mgpm"><br /> </strong></a><strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/Tech/2007_9/2007927942170553.html" target="_blank">联网收费(IETC)pȝ的研I?/a><br /> <strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/news/2007_8/20078291108665.html" target="_blank"> 交通系l在集装转运的应?/a></div></td> </tr> </table></td> <td width="379"><table class="table_1" width="369" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="20" bgcolor="#D4D4D4">  <strong class="mgpm"> 解决Ҏ</strong></td> </tr> <tr> <td height="180"><div style="margin-left:5px; margin-right:5px;"><strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/Tech/2007_9/20079211214438436.html" target="_blank"> 路桥频自动识别不停车收?ETC)pȝ</a>  <br /> <strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/Tech/2007_9/20079111610485258.html" target="_blank"> 城市非机动R辆管理系l关键技术的研发</a>  <br /> <strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/Tech/2007_8/2007831012561185.html" target="_blank"> ZMapX的R辆监控管理系l的设计与实?/a><br /> <strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/Tech/2006103084547801.htm" target="_blank"> Z集装ql的供应?/a><br /> <strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/news/2007_8/2007823147502126.html" target="_blank"> 城市出租车电子标{认证解x?/a><br /> <strong class="mgpm">·</strong> <a target="_blank"> 全自动运?RFIDpȝ优化物料程和流?strong><br /> </strong></a><strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/Solution/2005113022471643.htm" target="_blank"> 杰讯公\频识别不停车收费系l?/a><br /> <strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/Solution/2007_8/2007891017121028.html" target="_blank"> q东省高速公路联|收费信息化整体解决Ҏ</a><br /> </div></td> </tr> <tr> <td height="20" bgcolor="#D4D4D4">   <strong class="mgpm">相关案例</strong></td> </tr> <tr> <td height="180"><div style="margin-left:5px; margin-right:5px;"><strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/Success/2007_10/20071011924193755.html" target="_blank">中集集团完成集装q子标{֒集装安?ICSD)试</a><a href="//www.byegc.com/news//2006128833145348.htm"></a><strong class="mgpm"><br /> ·</strong> <a href="//www.byegc.com/Success/2007_6/2007615834596966.html" target="_blank">北京大通关基地应用U识通RFIDq_q行化管?/a>  <a href="//www.byegc.com/news/2007_5/2007517813537119.html" target="_blank"></a><br /> <strong class="mgpm">· </strong><a href="//www.byegc.com/Success/2007_5/2007561455372789.html" target="_blank">频技术在武警部队的应用初?/a> <a href="#"><br /> </a><strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/Success/2007110224023110.htm" target="_blank"> 上v交通轨道明珠线信号控制pȝ</a><br /> <strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/Success/2007_9/20079261653324076.html" target="_blank">城市公交一卡通系l在武汉市公׃通的成功应用</a><br /> <strong class="mgpm">· </strong> <a href="//www.byegc.com/Success/2007_7/20077101016272384.html" target="_blank">襉K子ؓ上v通用提供灉|的自动化Ҏ</a><a href="#"><strong class="mgpm"><br /> </strong></a><strong class="mgpm">· </strong><a href="//www.byegc.com/Success/2007_8/2007824831473123.html" target="_blank">快速公交(BRTQ系l智能管理通信q_</a><br /> <strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/Success//200511272113193.htm" target="_blank"> 城市出租车智能管理系l?/a> <a href="//www.byegc.com/Success/200511272137595.htm" target="_blank"></a></div></td> </tr> </table></td> <td width="180"><table width="178" height="400" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0" class="table_2"> <tr> <td height="20" bgcolor="#FFA41D"><div align="center"><font class="content6">相关新闻</font></div></td> </tr> <tr> <td height="380" valign="top" bgcolor="#EFEFEF"><div style="margin-left:5px; margin-right:5px;"><strong class="mgpm">·</strong> <a target="_blank">ITS对中国带来了极大的益?/a><br /> <strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/news/2007_7/2007730920492530.html" target="_blank">我国RFID最可能在两斚wH破</a><a target="_blink" title="ȝ刚刚q去的一q_管多家分析机构l出的数据不相同,但是毫无疑问Q全球RFID市场发展开始加速。虽然RFID市场没有q来爆炸式的增长Q但?006q市场发展出现的一些变化给Z带来很大希望。RFID技术在中国的发展处于v步阶D,与全球市场相比,潜力巨大的中国市场又颇具特色?></a><br /> <strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/news/2007_10/200710111117400766.html" target="_blank">׃Q高速年内收?quot;一卡?quot;</a><br /> <strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/news/20068311456534528.htm" target="_blank"> 香港快易通推出粤通卡 </a><a href="//www.byegc.com/news/2007_9/20079784382132.html" target="_blank"><br /> </a><strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/news/2006431446583419.htm" target="_blank">“智能网”支撑“大交通?/a> <a href="//www.byegc.com/news/200721183515866.htm" target="_blank"></a><br /> <strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/Tech/200629194039658.htm" target="_blank">RFID技术在关监管中的应用</a><a href="//www.byegc.com/news/2007_4/20074583889368.html" target="_blank"></a><br /> <strong class="mgpm">·</strong> <a href="//www.byegc.com/news/20061218924585434.htm" target="_blank">RFID在高速公路上已成交通的推进?/a><br /> <strong class="mgpm">·</strong><a href="//www.byegc.com/news/2007_8/2007815945581824.html" target="_blank"> q东省高速公路联|收费系l?推广显成?/a><br /> ====================<br /> 制作Q拾?br /> 电话Q?755-86227155</div> <table width="193" height="27" border="0"> <tr> <td bgcolor="#FFA41D"><div align="center" class="STYLE7">其他专题</div></td> </tr> </table> <table width="192" height="40" border="0"> <tr> <td width="186"><span style="margin-left:5px; margin-right:5px;"><a href="//www.byegc.com/" title="女皇之心">女皇之心</a></span></td> </tr> </table> <table width="190" height="40" border="0"> <tr> <td><a href="//www.byegc.com/bg/"><img src="//www.byegc.com/special/traffic/bg.jpg" width="186" height="38" border="0" /></a></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <br /> <table width="760" height="1" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="1" bgcolor="#999999"></td> </tr> </table> <table width="760" height="10" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="1"></td> </tr> </table> <table width="760" height="10" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="1"><div align="center">RFID世界|联pȝ话:0755-81650071 86227155Q客服) 传真Q?755-86227110 E-mail:rfidabc#gmail.com<br /> MSNQrfidworld@hotmail.com Q客服QQ:821451684Q?br /> Copyright 2005-2007 女皇之心 www.byegc.com All Rights Reserved<br /> <br /> </div></td> </tr> </table> <p> </p> <p> </p> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> {ganrao} <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.849957.tw">ʮһѡ</a> <a href="//www.343485.tw">ѧƱƵ̳ȫ</a> <a href="//www.319840.tw">28ƱǺϷIJ</a> <a href="//www.526025.tw">ʱʱƱƽ̨</a> <a href="//www.430665.tw">11ѡʲô</a> <a href="//www.513520.tw">ָ֤Ƕ</a> <a href="//www.844541.tw">Ͽ3ͼ</a> <a href="//www.888956.tw">Ϻѯ 500</a> <a href="//www.310456.tw">㽭ʿ12</a> <a href="//www.591850.tw">11ѡ5</a> <a href="//www.603790.tw">ͬ˳ֻô</a> <a href="//www.654704.tw">ͼ</a> <a href="//www.475722.tw">ٷ¼</a> <a href="//www.596515.tw">ʰ11ѡ忪ѯ</a> <a href="//www.209660.tw">3׬</a> <a href="//www.216735.tw">ע15Ԫֽ</a> </body> </html>